Política de privacitat

URBAN PLANNING CONSULTANTS, S.L. , D’ara endavant UPC, com a titular del lloc web, detalla en aquest apartat la Política de Privacitat corporativa, sobre la informació de caràcter personal que l’usuari pot facilitar, quan visiti la pàgina web www.urbanplanning.es

L’objectiu de la Política de Privacitat de UPC és protegir la informació a Internet i les dades que l’usuari pugui introduir al web.

Aquesta Política de Privacitat està presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i pel Reial Decret 1720 / 2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (RLOPD).

En compliment del que estableix la LOPD, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de UPC i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, vostè consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de UPC o de qualssevol persones físiques professionals vinculats a la mateixa, sempre en relació amb serveis professionals del dret, l’arquitectura o serveis immobiliaris en general.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada en els paràgrafs anteriors, vostè podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions que es detallen en el paràgraf següent.

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a UPC podran dirigir-se a la mateixa a través de les adreces detallades en el paràgraf següent, per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a URBAN PLANNING CONSULTANTS, SL en la següent adreça: C / Argentina, 17. 43500 Tortosa (Tarragona), especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud. També podrà exercitar els seus drets a través del correu electrònic info@urbanplanning.es

UPC es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.