Empresa


La nostra empresa neix per cobrir les necessitats que requereixen serveis d’arquitectura reforçats per un especialitzat assessorament estratègic des del punt de vista legal-urbanístic.

Advocats i Arquitectes

A més dels clàssics serveis d’arquitectura i de defensa jurídica administrativa i contenciosa administrativa, els nostres arquitectes i advocats treballen conjuntament per a comprendre les prioritats dels seus clients, analitzar la normativa aplicable als seus projectes, optimitzar la seva interpretació, i tramitar les modificacions legals que permetin el seu perfecte aprofitament.

Servei immobiliari 360º

Disposem d’un servei immobiliari integral (SI 360º) que consisteix en un assessorament personalitzat, tant per al venedor com per al comprador d’un immoble. Al costat del venedor, invertim en la seva propietat per donar-li un major valor i facilitar la seva venda. Al costat del comprador, invertim en la millor comprensió de les seves necessitats actuals i futures, la definició de les reformes necessàries, i l’execució de les mateixes complint estrictament amb el pressupost.

Volem guanyar-nos la seva confiança

L’habitatge és una de les majors inversions que farà en la seva vida. Per suma econòmica i per la quantitat de temps que hi passarà en ella; per tant, assegurar-se que fa una bona inversió i que, alhora, ho fa en el millor lloc on pot viure, és de vital importància. Nosaltres, volem guanyar-nos la seva confiança assegurant-nos que vostès aconsegueixen aquests objectius.

Direcció

Joaquín Fabra Homedes
Joaquín Fabra Homedes

Advocat

“La clau d'una bona defensa és la implicació absoluta del seu advocat”