Arquitectura


Prestem serveis d’arquitectura personalitzats, adaptats a les necessitats de cada client.

De la idea al projecte i del projecte als acabats.

Des d’una reforma interior fins a la planificació i construcció d’un edifici o projecte urbanístic.

Podem partir del disseny d’un projecte 3D amb resultats realistes, que ens ajudi en la presa de decisions finals evitant trobar-nos en la típica situació que es dóna després d’acabar una obra: com hauria quedat si …?

  • Redacció d’avantprojectes i projectes bàsics
  • Redacció de projectes d’obra nova i rehabilitació
  • Projectes d’urbanització
  • Redacció de planejament urbanístic general i derivat
  • Direcció d’obres
  • Disseny de projectes 3D
  • Estudis de viabilitat: tècnic, normatiu, numèric i financer
  • Justificació del compliment de la normativa aplicable segons CTE

“El nostre únic límit són les mesures del terreny; només perquè no depenen de nosaltres ”